fbpx

Du skal hurtigere frem, så du selv kan bestemme over mere af din egen tid!


Mere motorvej. Hurtigere tog.
Sjælland har gennem mange år være den mest pendlende region i Danmark. I gennemsnit bevæger sjællænderne (uden for København) sig 26 kilometer for at komme på arbejde.

Adgangsvejene mod København er udvidet de seneste år, men der er forsat kø flere steder. Vejnettet på tværs af Sjælland er ikke infrastruktur af høj standard.

Det er almindelig kendt, at god infrastruktur skaber vækst. Et velfungerende vejnet er afgørende, når virksomhederne skal tiltrække dygtige medarbejdere og levere varer til kunder i både ind- og udland.

Sjællands meget fleksible borgere skal have mere motorvej og hurtigere tog:
· Motorvej til Kalundborg skal færdiggøres.
· Rønnede til Næstved er fuldt klar med alle forundersøgelser lavet. Byg!
· Til København i tog på omkring 1 time fra både Nykøbing og Kalundborg.

Det vil betyde hurtigere transporttid for pendlerne, og virksomheder kan lettere tiltrække arbejdskraft. Pendlerne sparer tid, som kan bruges på noget andet.

Bedre infrastruktur vil være en gevinst for alle.