fbpx

Folkeskolereformen har sat nogle meget stramme regler for at drive skole. Som formand for bestyrelsen i den lokale skole, er det tydeligt at der er behov for, at den enkelte skole får mere frihed til selv at sammensætte hverdagen og rammerne for undervisningen.

Forældre skal have et helt frit skolevalg – både mellem folkeskoler og mellem folkeskoler og friskoler. Derfor har Liberal Alliance siden 2015 medvirket til at forhøje koblingsprocenten fra 71 pct. til 76 pct., og dermed har vi sikret bedre forhold for elever og forældre til børn i fri- og privatskole. Egenbetalingen i fri- og privatskoler skal falde yderligere, så flere får mulighed for et flere valg.

Kvalitet frem for kvantitet!

Mere selvstyrende skoler er vejen frem til at ledere, lærere og elever føler mere ansvar – få taget flere beslutninger lokalt og tæt på forældrene!

Lad skolerne i højere grad selv sætte rammerne for det antal timer eleverne skal være i skolen, fuldstændig som skolen i dag selv kan beslutte at nogle fag skal prioriteres højere end andre.

Målene for skolen er kendte. Det kan næsten kun ende med en dynamisk og innovativ proces for at skabe de bedste rammer, så hver enkelt elev får et optimalt forløb og udvikling.

Mit budskab er klart:
Sæt skolerne fri og lad dem være mere selvstændige!