fbpx

Fagligheden skal i højsædet

På trods af intenst arbejde ude på skolerne, så skal der forsat arbejdes med at forbedre fagligheden. Undervisningseffekten er desværre for lav, og det har den været gennem flere år.

Derfor skal både faglighed og trivsel bringes mere i fokus. Jeg mener, at en del af løsingen skal findes hos dem tæt på vores børn. Engageret personale med den rette uddannelse gør en forskel, og vi skal stræbe mod færre vikarer og mere uddannet personale. 

Helt frit skolevalg 

I dag er dit ”frie” skolevalg begrænset af skoledistrikterne. De betyder reelt, at det er svært at vælge ’drømmeskolen’, med mindre den ligger i samme område af byen, som hvor I har bopæl. Jeg vil arbejde mod at få ophævet de klassiskeskoledistrikter og give reelt frit skolevalg til forældrene.

Faglig nytænkning og et mangfoldigt udbud af skoler sikres bedst gennem et helt frit skolevalg. Der skal være konkurrence om at tiltrække eleverne, og skolerne skal ikke blot forvente elever fra distriktet per automatik.

Vi skal videre!

Vil du have en ny retning for skolerne i Næstved Kommune, så kan jeg være dit talerør i byrådet for, at det kommer til at ske! Sæt skolerne fri og lad dem være mere selvstændige!